1608_FAST FOOD AID.jpg

FAST FOOD AID

FAST FOOD AID

/ planning

client : Dohtonbori
creative director: IKKYU / art director: JUNYA SATO (KAIBUTSU) / planner: TATSUYA ISHIKAWA (BSPK™), KENTARO MURAISHI / pr planner: WATARU SEKI (MATERIAL) / producer: KENICHI SHIMADA (TYO) / director: FUTOSHI TAKASHIMA (SONO PRONTO) / director of photograph: RYOSUKE KAWAGUCHI / 
camera: KEIICHI TOMITA / store designer: AYA SATO (NOUVELLE VAGUE) / nutritionist: NAMIKO YAJIMA / location cordinator: YOSHIHIDE KURASHINA (KRACCAR) / music: TAKAO OGI (BEATNIKS) / editor: JO MITSUOKA (IMAGICA) / mixer: HIROKI KATO (TYO TECHNICAL RANCH)
production:TYO

BRONZE on Spikes Asia 2016 - PR